Algemene voorwaarden (ToS)

Status
Niet open voor verdere reacties.

remymine

Owner
remymine
remymine ✔
Owner
17 sep 2013
3.164
1.018
113
23
Rotterdam
haunty.nl
Algemene voorwaarden Haunty Network

Artikel 1: Voorwaarden Haunty Network Server
Artikel 2: Voorwaarden Server Regels
Artikel 3: Voorwaarden Haunty Network Website
Artikel 4: Voorwaarden Haunty Network Winkel

Haunty Network, nader te noemen "HN"
Gebruiker van Haunty Network, nader te noemen "speler"
Verkregen spelinhoud door een aankoop in de winkel, nader te noemen “content”
HN heeft het recht de voorwaarden eenzijdig aan te passen, zonder toestemming van een speler of derde.Artikel 1: Voorwaarden Haunty Network Server
a. Bij het weigeren van de algemene voorwaarden dient de speler de server te verlaten.

b. Bij overtreding van deze voorwaarden of regels zoals vermeld in Artikel 2 heeft elk staflid van HN het recht om de speler tijdelijk of permanent de toegang tot de server te ontzeggen, ongeacht de aankopen die gedaan zijn door de speler of ten behoeve van de speler en de daarbij horende verkregen voordelen op de server op HN. Over de tijdsduur van bans valt niet te discussiëren bij het overtreden van de regels van HN.

c. HN is niet verantwoordelijk te stellen voor het niet ten alle tijden bereikbaar houden van de server. 100% bereikbaarheid voor elke speler is het streven.

d. HN is niet verantwoordelijk te stellen voor het verliezen van content binnen HN hetzij op de website of in het spel Minecraft. Elk staflid van HN heeft het vermogen te handelen waar een oplossing mogelijk en/of nodig is, indien het verlies van content zich voordoet.

e. HN is eigenaar van alle content binnen HN en haar faciliteiten. HN behoudt het recht om elke creatie op HN en haar faciliteiten te publiceren, dupliceren, verwijderen of verplaatsen.

f. Door gebruik te maken van de faciliteiten van HN, ga je automatisch akkoord met de “Algemene Voorwaarden Haunty Network”.


Artikel 2: Voorwaarden Server regels
a. HN is een plek voor iedereen, ongeacht de persoonlijke verschillen. HN biedt het platform van entertainment, in ruil voor het volgen van de regels zoals vermeld in artikel 2b. Alle regels zoals vermeld in artikel 2b zijn van toepassing op de gehele server en dienen door elke speler nageleefd te worden. Bij het niet naleven van de server regels heeft elk staflid van HN het recht de speler te straffen. Alle straffen zijn op basis van een waarschuwing (indien van toepassing), maar niet exclusief voorafgaand door een mute (tijdelijke of permanente uitschakeling van de chat van de speler), een kick (directe verwijdering van de server, zonder verdere consequenties) of een ban (tijdelijke of permanente verbanning van de server.

b. De volgende regels zijn van toepassing op de gehele server en worden bestraft indien deze worden overtreden en bewijs geleverd is. De speler is verplicht zich aan de regels te houden aangegeven op de pagina https://haunty.nl/regels.

Tevens volgt hier een lijst met verdere verboden.
Het is verboden om:

- De server te betreden met een beledigende naam. Dit is nader te bepalen door een staflid van HN. De speler kan gesommeerd worden om de naam te wijzigen om de toegang tot HN te behouden en dient daar gehoor aan te geven.
- Een taal te spreken anders dan Nederlands of Engels.
- Te schelden of vloeken. Zeker als het een disciminerende, racistische of seksistische uitspraak betreft.
- Het (technisch) functioneren van de server te belemmeren, bijvoorbeeld door het gebruik van DDos aanvallen.
- Een andere speler te beledigen of te kleineren. Hieronder wordt alles verstaan wat als beledigend ervaren kan worden.
- De speelervaring van een andere speler op een negatieve manier te beïnvloeden, nader te bepalen door een staflid van HN.
- Creaties van andere spelers binnen Minecraft te verwoesten, tenzij het een eigen creatie betreft of met toestemming van die speler. Dit wordt griefen genoemd.
- Te chatten met excessief gebruik van herhaling. Dit wordt spammen genoemd.
- Spelers naar plekken te lokken waar zij in het spel in gevaar kunnen komen, mits zij geen keuze hebben en/of het niet duidelijk is dat de speler zijn levens kan verliezen in het spel. Dit wordt deathtrap genoemd.
- Spelers aan te vallen op de plekken waar ze de wereld betreden. Dit wordt spawnkillen genoemd.
- Gebouwen te maken en berichten (signs) achter te laten die als ongepast worden gezien en als beledigend kunnen worden ervaren.
- De staf van HN respectloos te behandelen en hun oordelen met negatieve uitingen te beantwoorden.
- Andere spelers op te lichten met in-game content en oneerlijke handel te drijven op HN. Dit wordt over het algemeen scammen genoemd.
- Gebruik te maken van externe modificaties aan het spel Minecraft die een voordeel geven ten opzichte van spelers die dat niet hebben. Dit wordt hacken genoemd.
- Gebruik te maken van fouten in het spel Minecraft die een voordeel geven ten opzichte van spelers die dat niet hebben. Dit wordt glitchen genoemd.
- Reclame te maken op de server, zeker als staflid of eigenaar van een andere server. Dit kan tot verbanning van de gehele staf leiden. Wij adviseren daarom om geen IP, Domeinnaam of Servernaam door te geven op de server of op het forum om een ban te voorkomen.
- Een toegediende straf (ban, mute, etc.) te omzeilen en vervolgens alsnog gebruik te maken van de ontnomen rechten en privileges. Een IP-ban omzeilen is tevens wettelijk strafbaar.
- Gebruik te maken van meerdere accounts tegelijk om één account een voordeel te geven ten opzichte van andere spelers.
- HN te gebruiken als platform om eigen producten te verkopen. Accounts van Mojang en content verkregen uit de winkel vallen hier ook onder.


c. De regels zijn op alle spelers van toepassing, ongeacht de content die door donaties in de winkel of als gift van HN verkregen is.

d. De straffen die worden toegepast zijn:

- Een kick (directe verwijderen van de server, zonder verdere consequenties)
- Een mute (ontnemen van chatrechten, tijdelijk of permanent)
- Een ban (ontnemen van toegang tot de server, tijdelijk of permanent)

e. De staf van HN hanteert vaste gradaties en tijdsduur bij de toegepaste straffen. Deze zijn op de website van HN te vinden.

f. Om bezwaar te maken tegen het oordeel van een staflid, kan de bestrafte speler een ticket aanmaken via de support functie op de website van HN. Deze zal dan herbeoordeeld worden op basis van de motivatie achter de overtreding en/of tegenbewijs. Het aanvragen van een ticket is geen garantie dat de straf ongedaan gemaakt zal worden.


Artikel 3: Voorwaarden Haunty Network Website

a. De website is het portaal van HN, welke dient als bron van informatie, nieuwsbron en verzameling van community gerelateerde platformen. Spelers die zich bij de website geregistreerd hebben dienen zich ten alle tijde te gedragen.

b. Regels en richtlijnen staan op de website en het forum. Spelers worden geacht deze aandachtig door te lezen en te hanteren om te voorkomen dat zij de toegang tot HN ontnomen zullen worden.

c. De shoutbox is bedoeld om spelers met elkaar te laten communiceren buiten de server. Deze is niet bedoeld als reclamemedium, om bezwaar te maken tegen beslissingen van de HN staf, om andere spelers te beledigen of enige andere reden die hier aan gerelateerd is. De staf van HN kan de speler de chatrechten op de shoutbox ontnemen indien de speler zich niet volgens de normen van HN gedraagt.

d. De support functie op de website is bedoeld voor officiële zaken die niet op het forum opgelost kunnen worden. Dit zijn met name:

- Bezwaar tegen beslissingen van een HN staflid (oftewel een unban/unmute aanvraag)
- Directe vragen aan de staf van HN, met betrekking tot de gehele community
- Klachten met betrekking tot het handelen van HN

e. De staf van HN behoudt het recht om support tickets niet in behandeling te nemen c.q. te weigeren indien deze niet aan de voorwaarden voldoet, zoals vermeld in artikel 3d.


Artikel 4: Voorwaarden Haunty Network Winkel

Voor de actuale winkel voorwaarden klinkt u hier.
 
Last edited:
Status
Niet open voor verdere reacties.